040 213 01 12

Nieuwsbrief JPR Advocaten

Geautomatiseerde content voor nieuwsbrieven via import van RSS feed

Artikelen voor de verschillende nieuwsbrieven worden ingevoerd in het CMS van de website. Van deze pagina wordt een RSS feed gegenereerd. Die wordt vervolgens ingelezen in Copernica. De opmaak vindt automatisch plaats via XSLT.

Resultaat

Deze efficiënte, geautomatiseerde oplossing levert tijdwinst op, doordat het beheer van content centraal plaatsvindt. Dubbele controle- en correctierondes zijn dus niet meer nodig. Website en e-mailnieuwsbrieven bevatten altijd dezelfde content. Daardoor is ook de doorlooptijd per nieuwsbrief enorm teruggebracht. Tenslotte werken ook de links altijd, omdat die automatisch gegenereerd worden.

Oplossing: koppeling tussen CMS en Copernica via RSS.

Beproefde oplossingen

Alleen vertellen wat we kunnen betekenen in websites, e-mailmarketing en webapplicaties is niet voldoende. Transparant als we zijn, gaan we graag een stap verder. We tonen onze effectieve, gestructureerde aanpak ook aan met beproefde, succesvolle cases voor opdrachtgevers. Laat u dus inspireren door de slimme, renderende oplossingen die we de afgelopen jaren ontwikkeld en gerealiseerd hebben.